Beeldhouwkunst


Meer informatie over Beeldhouwkunst of via de facebookpagina

De leerling zal onder individuele begeleiding stapsgewijs zijn artistieke mogelijkheden
ontwikkelen tot een persoonlijke beeldende taal. Hierbij vormt de studie naar het menselijk
figuur een belangrijke basis. Zowel het werken naar aanleiding van de vormgeving te vinden
in de natuur als het compositiewerk heeft een opbouwende en duidelijk verticale structuur.

Al vanaf het eerste jaar wordt de nadruk gelegd op zowel de studie naar de natuur (model,
portret) als op het vrije werk (via een compositieopdracht “structuur in natuur”) zodat
de leerling ervaart dat dit geen afzonderlijke domeinen zijn en dat het figuratieve werk

vergelijkbare compositorische wetmatigheden bezit als volledig abstract werk.
Het vrije- en vaak abstracte werk zal de verbeelding van de leerling prikkelen en deze
aanzetten tot het experimenteren met verschillende materialen in functie van het ontwerp.
De student zal vertrouwd raken met alle facetten die eigen zijn aan de vormentaal: het
kunnen scheiden van hoofd- en bijzaken, het bewust kunnen omgaan met ‘beeldtaal’, een
coherent geheel creëren zowel inhoudelijk als artistiek als ook technisch.
Er wordt gebruik gemaakt van onder andere: klei, gips, was, papier, beton, hout, steen en
diverse assemblagematerialen.

Het verloop van het individuele proces zal mede worden ondersteund door:

• het aanleggen van een portfolio door de studiejaren heen, een instrument om
systematisch op terug te blikken en te reflecteren over de verworven competenties

• besprekingen in atelierverband en de interactie van de verschillende leerjaren die
gelijktijdig les volgen in hetzelfde lokaal geeft een specifieke groepsdynamiek

In de specialisatiejaren behoort de kruisbestuiving tussen andere ateliers als een middel om
de verbeelding van de leerling te stimuleren en andere vakgebieden te verkennen via cross-
overprojecten. De leerling zal in zijn zoektocht naar zelfexpressie, naarmate de maturiteit
groeit, vrijer en innovatiever met verschillende materialen kunnen omgaan om zo, volgens
zijn persoonlijke visie, zijn eigen wereld te scheppen.

Lessen Beeldhouwkunst gaan door op
Elke maandag en dinsdagavond + woensdagavond (enkel oneven weken) van 18u30 - 22u00 en op Zaterdag van 09u30 - 13u00