Edelsmeden / juweelontwerp

De afdeling edelsmeden is uitgerust met een zilversmeedatelier en een werkruimte waar voor iedereen een individuele plaats is voorzien! De afdeling kenmerkt zich door een uitgebreid instrumentarium zoals zuurkast, smeltplaats, walsen, smeed- en kleine handgereedschappen.

Elk jaar opnieuw wordt op de jury’s een caleidoscoop aan materialen getoond door de studenten, verwerkt in juwelen en installaties. Daarom wordt gekozen voor een zo breed mogelijke opleiding, gericht op de vorming van kunstenaars, met alle mogelijke materialen als medium, binnen een ruim richtinggevend kader, gebaseerd op de edelsmeedkunst.

Het edelsmeedatelier stelt reeds vanaf het begin z’n pedagogische krijtlijnen vast: techniek, hand in hand met artistieke ontwikkeling.

De leerlingen ontdekken technieken die nodig zijn om de gekozen materialen te kunnen hanteren, begrijpen en te vormen. Parallel daaraan wordt er veel aandacht besteed aan het vormen van een kunstzinnige identiteit. Techniek, vorm, kleur, kruisbestuiving met andere disciplines staan ten dienste van de creatieve uiting van de leerlingen. Zij kunnen, aangespoord en begeleid door hun lesgevers, zichzelf in dit medium ontdekken. Zodat ze spontaan het besef zullen bekomen waarom men deze discipline bedrijft. Ze moeten zelf beseffen op welk punt van hun ontwikkeling ze staan en een visie ontwikkelen op hun mogelijkheden en toekomst. De aandacht van de docent gaat vooral uit naar de persoonlijke aanpak van elke student. Zij kweken geen kopieën van zichzelf.

Het atelier edelsmeden en het Deeltijds KunstOnderwijs in het algemeen evolueert samen met de maatschappij waaruit het haar leerlingen rekruteert.

Steeds meer volwassenen schrijven zich in om buiten hun lessen en hun werk uiting te leren geven aan hun artistieke aspiraties. Onze huidige minister legt de nadruk op levenslang en levensbreed leren. Wij dragen daar ons steentje in bij, namelijk in de ontwikkeling van de mens als creator. Zoals een collega van een kunstacademie in Brussel zei: “het is onze taak om dat deurtje, dat iedere mens in zijn hoofd heeft, en dat dikwijls dicht of slechts op een kier staat, open te zetten. Zodat hij ten volle zijn omgeving kan beleven, wars van vooroordelen en gewapend met voldoende kennis van zichzelf en de wereld in zijn complexiteit. Dat is eigenlijk onze enige taak, maar ook de moeilijkste.”

historiek

Les geven in een school met een groot historisch verleden geeft een zalig gevoel. Een gevoel ook van verantwoordelijkheid, niet alleen tegenover de mensen waarmee men momenteel samenwerkt maar ook ten opzichte van al diegenen die er niet meer zijn. Collega’s die de schakels vormen van een ketting die in de Antwerpse bodem verankerd werd in 1663 en die door de eeuwen heen steeds langer wordt.
De afdeling edelsmeedkunst is vergeleken met andere afdelingen binnen de Academie zeer pril. 4 decennia geleden vroeg toenmalig directeur Marc Macken aan de jonge beeldhouwer Wim Ibens de afdeling op te richten. Dit was geen onlogische beslissing omdat reeds in het verleden vele zilversmeden een opleiding genoten aan de Academie als tekenaar en beeldhouwer.

Ondanks het feit dat Wim Ibens volgens de oude traditie als edelsmid was opgeleid maar ook als beeldhouwer afstudeerde aan de Academie vereiste hij van in het begin een samengaan van creatieve geest en technisch kunnen. Elk project moest op zichzelf door vormgeving, textuur en kleurkarakteristieken als een volwaardig kunstvoorwerp kunnen fungeren. Dit geld vandaag nog als fundamentele regel.

In onze afdeling leiden wij geen traditionele edelsmeden op.
Natuurlijk maken de studenten juwelen en gebruiksvoorwerpen in de traditionele materialen en technieken van het ambacht. Maar zij beperken zich daar niet toe.
Elk jaar opnieuw wordt op de jury’s een caleidoscoop aan materialen getoond door de studenten, verwerkt in juwelen en installaties. Daarom wordt gekozen voor een zo breed mogelijke opleiding, gericht op de vorming van kunstenaars, met alle mogelijke materialen als medium, binnen een ruim richtinggevend kader, gebaseerd op de edelsmeedkunst.

De aandacht van de docent gaat vooral uit naar de persoonlijke aanpak van elke student.

Bezoek hier onze facebookpagina

Lessen Edelsmeden / juweelontwerp gaan door op:

2 lesmomenten te kiezen uit:

1/ Dinsdagavond 18u30 - 22u00
2/ Woensdagnamiddag 14u00 - 17u30
3/ Woensdagavond 18u30 - 22u00
4/ Donderdagavond 18u30 - 22u00