Film- & Videokunst

Het atelier Film & Video Kunst vertrekt vanuit drie disciplines: fictie, non-fictie en
experimenteel.

In het atelier fictie bedenk, ontwikkel en/of bewerk je een verhaal tot een te verfilmen
scenario. Uitgaande van het scenario wordt het gehele productieproces doorlopen.

In het atelier non-fictie bedenk en zoek je zelf naar een idee voor een documentaire. In
verschillende stappen wordt het idee ontwikkeld tot een boeiende vertelling.

Deze ateliers gaan in op het ontwikkelen van een regieconcept. Aan bod komen
beeldtaal, decoupage, mise en scene, beeld- en spelregie, draaiboek, werken op de set,
organisatorische aspecten van het regisseren, belichting, cameravoering, montage, geluid,…

Naast de aandacht voor de traditie staat de vraag naar experiment centraal. Wat zijn de
nieuwe vertelmogelijkheden binnen de media? Hoe trek je de kijker/ luisteraar in de ervaring?
In het experimenteel atelier leer je experimentele en interactieve vormen te ontwikkelen.

Het Atelier Video-en Filmkunst werkt vanuit de atelierpraktijk. De theoretische onderbouw
wordt behandeld in de stamlessen. Deze stamlessen sluiten steeds op elkaar aan, zo kun je
jezelf steeds verder bekwamen in je parcours.

Meer informatie vind je in de onthaalbrochure.

http://www.videokaska.org