Fotokunst

Bij fotokunst leert de student artistiek gezien een eigen beeldtaal en visie te ontwikkelen en deze zelfstandig fotografisch te kunnen realiseren. De docenten zullen kennis bijbrengen van het werk van fotografen door de geschiedenis heen en de studenten ook aanleren hoe deze te kunnen bespreken.


Op technisch gebied zullen de studenten leren observeren en zien. Tevens leren ze
het beheersen van technieck bij opname: het nemen van de lichtmeting, alle facetten
van het diafragma, het zonesysteem, de witbalans, etc. Men leert er zowel analoog als
digital te werken met de camera. Op analoog vlak leert men het ontwikkelen van de
zwart/wit film en het analoog printen. Op digitaal gebied leert men het beheersen van
software: Lightroom, Photoshop, het werken met de scanner van bijvoorbeeld analoge
negatieven en positieven en het digitaal printen. Het maken van de juiste keuzes
binnen het technische kader worden daarbij ook aangeleerd om deze uiteindelijk
zelfstandig goed te kunnen maken.

Het eindresultaat van het fotografische werk is een artistiek product waarbij de
techniek ondergeschikt is. Toch worden techniek en het artistieke met elkaar
versmolten. De techniek, zowel bij opname als bij de post-productie en het artistieke
worden door heel het fotografisch proces daarom samen gedoceerd.

De student volgt een uitgestippeld traject en maakt zelf ook persoonlijk traject
in de vorm van hun werkproces weergegeven in een logboek. Dit individuele
werkproces wordt gevolgd en begeleid door de leerkrachten. Belangrijk is dat
studenten ook elkaars werkproces en resultaten bekijken. Dit is mogelijk tijdens
individuele besprekingen waarbij ook andere studenten het overleg kunnen volgen.
Het eindresultaat wordt dan besproken tijdens een groepsbesprekeng. Bij langdurige
opdrachten is er ook een tussentijdse evaluatie en groepsbesprekeng.

Belangrijk bij de begeleiding is dat de visie, de ideeen, het traject, kortom het gehele
werkproces van de student centraal staat. Dit werkproces wordt gevolgd, begeleid,
maar zo min mogelijk bewust gestuurd zodat de studenten zeker geen kopie worden
van hun docenten.
Overige kennis wordt verrijkt door het tonen van filmmateriaal over fotografen en
kunstenaars en het regelmatig bezoeken van exposities.

Tot slot zijn er zijn ontmoetingen met andere scholen waarbij de studenten
kennismaken met ander werk en waarover ze van gedachte kunnen wisselen.

Lessen Fotokunst gaan door op:
- alle jaren: maandag van 14u tot 17u30 en van 18u tot 21u30
- 1ste jaar: Maandag en dinsdag van 18u00 - 21u30
- 2de jaar: Dinsdag en woensdag van 18u00 - 21u30
- 3 / 4 / 5de jaar: Maandag en woensdag van 18u00 - 21u30