Informatie

Zaterdag 11 maart 2017 van 10u tot 17u

Kom onze ateliers ontdekken en neem deel aan allerhande workshops
Welkom vanaf 10u!

WAAR:
Campus Nieuwbouw
Blindestraat 35
2000 Antwerpen

Campus Gele huis
Kant - Textiele kunsten - Weven
Sint-Bavostraat 2
2610 Wilrijk

Campus Academie
Mutsaardstraat 31
2000 Antwerpen

Reeds 350 jaar biedt de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, afdeling Deeltijds Kunstonderwijs avondonderwijs aan voor volwassenen (vanaf 18 jaar). Onze creatieve opleidingen duren 4 jaar (Beeldhouwkunst en Vrije Grafiek) of 5 jaar (alle andere ateliers). Tijdens de twee lesavonden per week (totaal van 8 of 10 uur per week) worden leerlingen begeleid en onderwezen in hun artistieke vaardigheden door een docent. Schilder- en tekenkunst kan ook in de namiddag gevolgd worden.

Naast volwassenenonderwijs organiseren we ook Kinderateliers (voor kinderen vanaf 6 tot 11 jaar) en Jeugdateliers (voor jongeren vanaf 12 tot 17 jaar).
Heeft u nog vragen of heeft u specifieke informatie nodig ?
U kunt ons bereiken op volgend e-mailadres: ankerleerlingen.kaskadko@antigon.be

Hieronder kunt u het schoolreglement downloaden en bekijken.
schoolreglement 2016-2017.pdf

Vestigingen

Campus Academie: Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen
Campus Nieuwbouw: Blindestraat 35, 2000 Antwerpen

- Textiele kunsten, kantkunst en weefkunst:
Campus Gele Huis: Sint-Bavostraat 2, 2610 Wilrijk

- Scenografie:
Campus Hangar: Distelvinklaan 22, 2660 Hoboken

- Kinderateliers:
Campus Nieuwbouw: Blindestraat 35, 2000 Antwerpen
Campus Berchem: Uitbreidingsstraat 246, 2600 Berchem
Campus Linkeroever: Gloriantlaan 65, 2050 Antwerpen
Campus Park Wilrijk: Kerkelei 43, 2610 Wilrijk
Campus Hoboken: Pauwenlaan 55, Hoboken
Campus Zuid: Verschansingstraat 29, 2018 Antwerpen

Parkeermogenlijkheden na 19u:
http://www.pcard.be/
http://www.interparking.be/nl/payment%20products/P-Card/

Om je route te bepalen:
https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/naardestad/auto

Inschrijvingstarief Academiejaar 2016-2017

Inschrijvingsgeld normaal tarief
€ 430 Edelsmeedkunst, keramiek, mode-theaterkostuum,
monumentale kunst, vrije grafiek, glas in lood, schilderen-fresco, scenografie, hout-beeld, hout-meubel, steen-beeld, kant, textiele kunst, weefkunst *
€ 460 Video- filmkunst, sounddesign, schilderkunst, tekenkunst, beeldhouwen **
€ 490 Fotokunst ***
€ 85 Lagere graad (6-11 jarigen) en middelbare graad (12-17 jarigen)

Inschrijvingsgeld verminderd tarief (onder voorbehoud)
€ 270 Werklozen en bestaansminimum OCMW en mindervaliden * ipv 430€
€ 300 Werklozen en bestaansminimum OCMW en mindervaliden ** ipv 460€
€ 330 Werklozen en bestaansminimum OCMW en mindervaliden *** ipv 490€
€ 200 Jongeren 18-24 jaar (Personen mogen de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben op
31 december van het betreffende schooljaar) ipv 430 / 460€ / 490€. (Kopie ID vereist)

€ 60 voor lagere en middelbare graad. ipv 85 €. Indien iemand van het gezin ook les in het DKO volgt, of als het gezinshoofd voltijds werkloos is, geniet van bestaansminimum, of mindervalide is. Attest vereist.

Hoe aanspraak maken op verminderd tarief:
Verminderde tarieven worden enkel toegekend na binnenbrengen van de juiste attesten:

Attest werkloosheid: afgeleverd door VDAB (werkwinkel), bestemd voor het deeltijds kunstonderwijs, afgestempeld en gedateerd tussen 1 en 30 september 2016. Attesten van vakbonden, e.d. worden niet aanvaard.
Attest leefloon: afgeleverd door OCMW of een ‘attest inkomensgarantie voor ouderen’
Attest invaliditeit: Attest mutualiteit dat duidelijk vermeld dat de student een erkenning heeft dat hij 66% invaliditeit heeft.

Rekeningnummer: 068-2328641-86
IBAN Nummer: BE78 068-2328641-86
BIC: GKCCBEBB