Informatie / Inschrijven

Reeds 350 jaar biedt de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, afdeling Deeltijds Kunstonderwijs avondonderwijs aan voor volwassenen (vanaf 18 jaar). Onze creatieve opleidingen duren 4 jaar (Beeldhouwkunst en Vrije Grafiek) of 5 jaar (alle andere ateliers). Tijdens de twee lesavonden per week (totaal van 8 of 10 uur per week) worden leerlingen begeleid en onderwezen in hun artistieke vaardigheden door een docent. Schilder- en tekenkunst kan ook in de namiddag gevolgd worden.

Naast volwassenenonderwijs organiseren we ook Kinderateliers (voor kinderen vanaf 6 tot 11 jaar) en Jeugdateliers (voor jongeren vanaf 12 tot 17 jaar).
Heeft u nog vragen of heeft u specifieke informatie nodig ?
U kunt ons bereiken op 0474/18 77 31(ook in de vakantiemaanden) of op volgend e-mailadres: leerlingen@kaskadko.be
Onderaan deze pagina kunt u het schoolreglement downloaden en bekijken.

Vestigingen

Campus Academie: Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen
Campus Nieuwbouw: Blindestraat 35, 2000 Antwerpen

- Textiele kunsten, kantkunst en weefkunst:
Campus Gele Huis: Sint-Bavostraat 2, 2610 Wilrijk

- Kinderateliers:
Campus Nieuwbouw: Blindestraat 35, 2000 Antwerpen
Campus Berchem: Uitbreidingsstraat 251, 2600 Berchem
Campus Linkeroever: Gloriantlaan 65, 2050 Antwerpen
Campus Park Wilrijk: Kerkelei 43, 2610 Wilrijk
Campus Hoboken: Pauwenlaan 55, Hoboken
Campus Zuid: Schildersstraat 41, 2000 Antwerpen
Campus Hinkelpad: Geluwestraat 4, 2600 Berchem
Campus Da Vinci: Verbondstraat 67, 2000 Antwerpen

Parkeermogenlijkheden na 19u:
http://www.pcard.be/
http://www.interparking.be/nl/payment%20products/P-Card/

Om je route te bepalen:
https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/naardestad/auto

Online inschrijven: ( Momenteel is online inschrijven niet mogelijk. U kan wel de inschrijvingsformulieren onderaan deze pagina gebruiken. Print ze af, vul ze in, scan het ingevulde formulier, en mail het naar leerlingen@kaskadko.be. U schrijft het inschrijvingsgeld over op onze rekening IBAN Nummer: BE78 068-2328641-86 BIC: GKCCBEBB, op naam van Kaska DKO met in de mededeling de naam van de student en de afdeling.)
Om online in te schrijven dien je eerst een account aan te maken, waarna je je kan inschrijven voor volgend schooljaar.
Om je online inschrijving te voltooien, dien je je inschrijvingsgeld onmiddellijk na de online inschrijving te voldoen met bancontact of iDeal .

https://mijnacademie.be/KaskaDKO/

Inschrijven op de klassieke manier via het secretariaat kan nu reeds. Op het secretariaat kan je inschrijvingsgeld betaald worden met bancontact of cash.
Indien je met cash wenst te betalen, dien je je te voorzien van gepast geld. Wij hebben geen wisselkas.
Onderaan deze pagina vind je alvast de inschrijvingsformulieren, en een overzicht van de inschrijvingsgelden.

Inschrijvingstarief Academiejaar 2018-2019

Inschrijvingsgeld normaal tarief
€ 440 juweelontwerp/edelmetaal, keramiek, modeontwerp/theaterkostuum, grafiekkunst,
projectatelier (monumentale kunst), glas in lood, schilderen-fresco, scenografie, hout-
beeld, hout-meubel, steen-beeld, kantwerk, textiele kunst, fotokunst,
weefontwerp, textielatelier *
€ 470 video- filmkunst, sounddesign, schilderkunst, tekenkunst, beeldhouwen en
ruimtelijke kunst, beeldende-en audiovisuele kunsten (kunstexploratie),
levend model, cross over project **
€ 330 Kunstrecensent***
€ 85 1ste graad (6-7 jarigen) en 2de graad (8-11 jarigen) en 3de graad (12-17 jarigen)

Inschrijvingsgeld verminderd tarief
€ 280 Werklozen en leefloners, mindervaliden en verhoogde tegemoetkoming * ipv 440€
€ 310 Werklozen, leefloners, mindervaliden, verhoogde tegemoetkoming** ipv 470€ (en jongeren 18-24 j voor de opleiding beeldende en audiovisuele kunsten).
€ 170 Werklozen en leefloners, mindervaliden, verhoogde tegemoetkoming en jongeren *** ipv 330€
€ 200**** Jongeren 18-24 jaar (Personen mogen de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben op 31 december van het betreffende schooljaar) ipv. 440€ / 470€ (Kopie ID vereist)
€ 150**** Studenten AP hogeschool ( Beeldende kunsten) & studenten UA ( restauratie conservatie en architectuur ) Inschrijvingsbewijs AP of UA vereist.
(Studenten mogen op 31 december 2018 de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben om in aanmerking te komen voor dit tarief !)
€ 60 voor de 1ste, 2de en 3de graad. ipv. 85 €. Indien iemand van het gezin ook les in het DKO volgt, of als het gezinshoofd voltijds werkloos is, geniet van bestaansminimum, of mindervalide is. Attest vereist. Indien de moeder het gezinshoofd is, dient er een bewijs van gezinssamenstelling binnengebracht te worden.
****Het jongerentarief van 200€ en het tarief voor AP & UA studenten van 150€ is niet mogelijk voor de opleiding Beeldende- en audiovisuele kunsten.

Hoe aanspraak maken op verminderd tarief
Verminderde tarieven worden enkel toegekend na binnenbrengen van de juiste attesten:
- Attest leefloon: afgeleverd door OCMW of een ‘attest inkomensgarantie voor ouderen.
- Attest invaliditeit: attest mutualiteit met vermelding 66% invaliditeit.
- Politiek vluchtelingen.
- Verhoogde tegemoetkoming: attest ziekenfonds/ Uitpas met kansenstatuut
- Attest werkloosheid: afgeleverd door VDAB (werkwinkel), bestemd voor het deeltijds kunstonderwijs, afgestempeld en gedateerd tussen 1 en 30 september 2018. Attesten van vakbonden, e.d.
worden niet aanvaard.

Rekeningnummer: 068-2328641-86 IBAN Nummer: BE78 068-2328641-86 BIC: GKCCBEBB

Alle attesten moeten uiterlijk op 30 september in ons bezit zijn, anders is er geen kortingtarief mogelijk !

Privacy
Bescherming van persoonsgegevens: De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, Deeltijds kunstonderwijs van het GO! (afgekort KASKA DKO van het GO!) gebruikt jouw persoonlijke gegevens om jouw inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.
In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.
Verplichte en facultatieve informatie: Jouw naam, voornaam, adres, woonplaats, geboortedatum en plaats, rijksregisternummer, nationaliteit en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.
Ontvanger(s): KASKA DKO van het GO! Blindestraat 35 , 2000 Antwerpen
Verantwoordelijke: Gerrit Taeymans
Beveiliging: Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.
Uw rechten: Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heb je het recht om op elk moment kennis te nemen van jouw gegevens in ons bestand. Je kunt zonodig de verbetering ervan vragen of je verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wend je je tot bovenvermelde verantwoordelijke.