Informatie / Inschrijven

Reeds 350 jaar biedt de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, afdeling Deeltijds Kunstonderwijs avondonderwijs aan voor volwassenen (vanaf 18 jaar). Onze creatieve opleidingen duren 4 jaar (Beeldhouwkunst en Vrije Grafiek) of 5 jaar (alle andere ateliers). Tijdens de twee lesavonden per week (totaal van 8 of 10 uur per week) worden leerlingen begeleid en onderwezen in hun artistieke vaardigheden door een docent. Schilder- en tekenkunst kan ook in de namiddag gevolgd worden.

Naast volwassenenonderwijs organiseren we ook Kinderateliers (voor kinderen vanaf 6 tot 11 jaar) en Jeugdateliers (voor jongeren vanaf 12 tot 17 jaar).
Heeft u nog vragen of heeft u specifieke informatie nodig ?
U kunt ons bereiken op volgend e-mailadres: leerlingen@kaskadko.be
Onderaan deze pagina kunt u het schoolreglement downloaden en bekijken.

Vestigingen

Campus Academie: Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen
Campus Nieuwbouw: Blindestraat 35, 2000 Antwerpen

- Textiele kunsten, kantkunst en weefkunst:
Campus Gele Huis: Sint-Bavostraat 2, 2610 Wilrijk

- Scenografie:
Campus Hangar: Distelvinklaan 22, 2660 Hoboken

- Kinderateliers:
Campus Nieuwbouw: Blindestraat 35, 2000 Antwerpen
Campus Berchem: Uitbreidingsstraat 251, 2600 Berchem
Campus Linkeroever: Gloriantlaan 65, 2050 Antwerpen
Campus Park Wilrijk: Kerkelei 43, 2610 Wilrijk
Campus Hoboken: Pauwenlaan 55, Hoboken
Campus Zuid: Schildersstraat 41, 2000 Antwerpen
Campus Hinkelpad: Geluwestraat 4, 2600 Berchem
Campus Kiel: Weerstandlaan 141, 2660 Antwerpen

Parkeermogenlijkheden na 19u:
http://www.pcard.be/
http://www.interparking.be/nl/payment%20products/P-Card/

Om je route te bepalen:
https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/naardestad/auto

Online inschrijven:
Om online in te schrijven dien je eerst een account aan te maken, waarna je je kan inschrijven voor volgend schooljaar.
Om je online inschrijving te voltooien, dien je je inschrijvingsgeld onmiddellijk na de online inschrijving te voldoen met bancontact of iDeal .

https://mijnacademie.be/KaskaDKO/

Inschrijven op de klassieke manier via het secretariaat kan natuurlijk ook. Op het secretariaat kan je inschrijvingsgeld betaald worden met bancontact of cash.
Indien je met cash wenst te betalen, dien je je te voorzien van gepast geld. Wij hebben geen wisselkas.
Onderaan deze pagina vind je alvast de inschrijvingsformulieren, en een overzicht van de inschrijvingsgelden.

Inschrijvingstarief Academiejaar 2017-2018

Inschrijvingsgeld normaal tarief :

€ 440 Edelsmeedkunst, keramiek, mode-theaterkostuum, monumentale kunst, vrije grafiek, glas in lood, schilderen-fresco, scenografie, hout-beeld, hout-meubel, steen-beeld, kant, textiele kunst, weefkunst *

€ 470 Video- filmkunst, sounddesign, schilderkunst, tekenkunst, beeldhouwen **

€ 490 Fotokunst ***

€ 85 Lagere graad (6-11 jarigen) en middelbare graad (12-17 jarigen)

Inschrijvingsgeld verminderd tarief :

€ 280 Werklozen en bestaansminimum OCMW en mindervaliden * ipv 440€

€ 310 Werklozen en bestaansminimum OCMW en mindervaliden ** ipv 470€

€ 330 Werklozen en bestaansminimum OCMW en mindervaliden *** ipv 490€

€ 200 Jongeren 18-24 jaar (Personen mogen de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben op
31 december van het betreffende schooljaar) ipv 440 / 470 / 490€ (Kopie ID vereist)

€ 150 Studenten AP hogeschool ( Beeldende kunsten) & studenten UA ( restauratie conversatie en architectuur ) Inschrijvingsbewijs AP of UA vereist & Kopie ID
(Studenten mogen op 31 december 2017 de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben om in aanmerking te komen voor dit tarief !)

€ 60 voor lagere en middelbare graad. ipv 85 €. Indien iemand van het gezin ook les in het DKO volgt, of als het gezinshoofd voltijds werkloos is, geniet van bestaansminimum, of mindervalide is. Attest vereist. Indien de moeder het gezinshoofd is, dient er een bewijs van gezinssamenstelling binnengebracht te worden.

Hoe aanspraak maken op verminderd tarief ?

Verminderde tarieven worden enkel toegekend na binnenbrengen van de juiste attesten:

- Attest werkloosheid: afgeleverd door VDAB (werkwinkel), bestemd voor het deeltijds kunstonderwijs, afgestempeld en gedateerd tussen 1 en 30 september 2017. Attesten van vakbonden, e.d. worden niet aanvaard.
- Attest leefloon: afgeleverd door OCMW of een ‘attest inkomensgarantie voor ouderen.
- Attest invaliditeit: attest mutualiteit met vermelding 66% invaliditeit.
- Politiek vluchtelingen.

Rekeningnummer: 068-2328641-86 IBAN Nummer: BE78 068-2328641-86 BIC: GKCCBEBB

Privacy
Bescherming van persoonsgegevens: De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, Deeltijds kunstonderwijs van het GO! (afgekort KASKA DKO van het GO!) gebruikt jouw persoonlijke gegevens om jouw inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.
In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.
Verplichte en facultatieve informatie: Jouw naam, voornaam, adres, woonplaats, geboortedatum en plaats, rijksregisternummer, nationaliteit en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.
Ontvanger(s): KASKA DKO van het GO! Blindestraat 35 , 2000 Antwerpen
Verantwoordelijke: Gerrit Taeymans
Beveiliging: Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.
Uw rechten: Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heb je het recht om op elk moment kennis te nemen van jouw gegevens in ons bestand. Je kunt zonodig de verbetering ervan vragen of je verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wend je je tot bovenvermelde verantwoordelijke.