Keramiek

Het atelier Keramiek neemt het materiaal als uitgangspunt.
De grenzen van het materiaal worden telkens weer verlegd. En dit zowel door de student, onder individuele begeleiding, alsook door het geheel van het atelier dat meegroeit met de leerlingen. Doorheen dit proces worden de technische en creatieve vaardigheden op een grondige manier onderbouwd en uitgebouwd.
De creatieve omgeving stimuleert om technieken ten gronde te bestuderen, te beoefenen en te verfijnen.
De keramisten hebben twee algemene werkateliers, een plek om te draaien, een glazuurlokaal met spuitinrichting met watergordijn en een ovenlokaal met 6 ovens en een spuitinrichting. Daarnaast is er nog een leslokaal en een ruimte waar klei wordt gerecycleerd.
Via opdrachten en werkthema’s raakt de student vertrouwd met het werken met de materie klei, in al zijn vormen en kleuren. Bovendien komen er verschillende technieken, materialen en beeldende mogelijkheden aan bod. Begrippen zoals compositie, spanning, ritme, organische/anorganische vorm, oppervlaktebewerking, … worden aangeleerd. De geschiedenis van de keramiek is een voortdurend vertrekpunt bij het geven van opdrachten en het toepassen van technieken. Al in de eerste les in het 1e jaar starten we met het maken van duimpotjes, wat voor de primitieve mens ook de eerste manier was om een pot/schaal te vormen en dit lang vóór de draaischijf er was. Het is een heel klassieke opdracht, maar men leert er perfect de klei mee aanvoelen. Ook worden er regelmatig opdrachten gegeven die door een beeldend kunstenaar of een bepaalde tijdsgeest geïnspireerd zijn.
Er wordt een werkboek aangelegd met daarin schetsen, foto’s en ander materiaal ter inspiratie. Vaak start de ontwerpfase met een eenvoudige tweedimensionale schets en worden er daarna maquettes in klei gemaakt. Ook papier / karton / gips zijn frequent gebruikte materialen om een voorstudie mee te maken. De leerling krijgt technisch een zo volledig mogelijk inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van het materiaal. Techniek is echter nooit een doel op zich; de technische bagage die een leerling meekrijgt, staat steeds in functie van een groeiende artistieke vrijheid. De creativiteit van de leerling wordt gestimuleerd door middel van eigen onderzoek en experiment, waarbij het persoonlijke proces primeert boven het uiteindelijke product. Het contact met het materiaal, het aanvoelen, het zelf doen, het actieve lijfelijke proces op zich staat centraal. Gaandeweg ontwikkelt de leerling zijn persoonlijke taal in klei. Een taal die samengaat met het eigen karakter en de cultuur van de maker.
In de specialisatiejaren (bestaande uit 2 studiejaren met 8 lesuren per week) gaat de leerling nadrukkelijker op zoek naar een techniek, materiaal en vormgeving om de eigen ervaringswereld te visualiseren. De leerling is in staat eigen keuzes te maken en te ontwikkelen.


Lessen Keramiek vinden plaats op:

1e jaar namiddag: woensdag van 13u tot 16u30, en vrijdag van 12u tot 15u30.
1e jaar avond: woensdag en donderdag van 18u tot 21u30.
Hogere jaren: maandagavond van 18u tot 21u30 (Het atelier is al toegankelijk vanaf 14u!) en dinsdag van 14u tot 21u30.
Enige flexibiliteit is mogelijk op aanvraag bij de leerkrachten!
materiaalkosten: 40 euro per schooljaar


meer info: Charlotte Smet - charlotted.smet@gmail.com
Jan Marechal - janmarechal@yahoo.com