Keramiek

In de opleiding keramiek komt zowel het werken vertrekkende vanuit functie, als het vrije keramische werk aan bod.
In het eerste jaar leer je de verschillende keramische technieken. Er wordt gestart met knijpvormen uit de massieve kleimassa. Daarna leer je opbouwen met kleiworsten, recht en organisch. Verder wordt het werken met kleiplaten en draaien op de draaischijf aangeleerd. Ook het bewerken van de kleihuid, het gebruik van de “lomer”, oppervlakte texturen, engobes en glazuren komen zowel theoretisch als praktisch aan bod. Aan de hand van theoretische lessen leer je wat klei is, hoe we het recupereren, hoe het keramiek wordt, hoe het wordt gebakken, welke soorten ovens er zijn, enz...
Hoewel de nadruk ligt op techniek aanleren wordt er ook aandacht besteed aan het leren kijken. Vormspanning, compositorische wetmatigheden, onderscheid tussen organisch en strak, …
In het tweede jaar ler je de moulage techniek. De opdrachten worden ruimer en de technieken worden verder uitgediept.


De opdrachten zijn naarmate de jaren vordere eerder ruim beeldend te interpreteren. Zo stimuleren ze de creativiteit en maken de zoektocht persoonlijker.
Doorheen het traject zal je steeds bewuster kunnen omgaan met ‘beeldtaal’. Wat zijn hoofd- en bijzaken, hoe wordt er een coherent geheel gecreëerd.
De docent probeert doorheen de jaren naast het aanleren van technieken je verbeelding te prikkelen en je aan te zetten tot experiment.
Er wordt verwacht dat je een atelierdagboek aanlegt. Dit dient als communicatie-instrument tussen jou en de leerkracht en als werkinstrument voor je zelf.
De verschillende leerjaren volgen gelijktijdig les en dit geeft een boeiende groepsdynamiek.

Lessen Keramiek vinden plaats op:
Maandagavond van 18.00u tot 21.30u : 3de, 4de en 5de jaar & specialisatiejaren
Dinsdag van 13.30u tot 17.00u en 18.00u tot 21.30u : 3de, 4de en 5de jaar & specialisatiejaren
Woensdagavond van 18.00u tot 21.30 : 1ste jaar
Donderdagnamiddag 13.30u tot 17.00u en donderdagavond 18.00u tot 21.30u : 2de jaar
Vrijdagnamiddag 13.00u tot 16.30u : 1ste jaar
Enige flexibiliteit is mogelijk op aanvraag bij de leerkrachten.