Keramiek

In de opleiding keramiek komt zowel het werken vertrekkende vanuit functie aan bod, als het vrije keramische werk.
In het eerste jaar worden de verschillende keramische technieken aangeleerd. Er wordt gestart met knijpvormen uit de massieve kleimassa.
Daarna leren we opbouwen met kleiworsten, recht en organisch. Verder wordt het werken met kleiplaten en draaien op de draaischijf onderwezen. Ook het bewerken van de kleihuid, het gebruik van de "lomer", oppervlakte texturen, engobes en glazuren komen zowel theoretisch als praktisch aan bod. Aan de hand van theoretische lessen wordt aangeleerd wat klei is, hoe we het recupereren, hoe het keramiek wordt, hoe het wordt gebakken, welke soorten ovens er zijn, enz...
Hoewel de nadruk ligt op techniek aanleren wordt er ook aandacht besteed aan het leren kijken. Vormspanning, compositorische wetmatigheden, onderscheid tussen organisch en strak, …

In het tweede jaar wordt de moulage techniek aangeleerd. Verder worden de opdrachten ruimer en worden de technieken verder uitgediept.
De opdrachten zullen eerder ruim beeldend te interpreteren zijn naarmate de jaren vorderen om zo verder de creativiteit te stimuleren en de zoektocht persoonlijker te maken.
Doorheen het traject zal de student steeds bewuster kunnen omgaan met 'beeldtaal'. Wat zijn hoofd- en bijzaken, hoe wordt er een coherent geheel gecreëerd.
De docent probeert doorheen de jaren naast het aanleren van technieken de verbeelding van de leerling te prikkelen en deze aan te zetten tot experiment.
Er wordt verwacht dat de leerlingen een atelierdagboek aanleggen. Dit dient als communicatie-instrument tussen leerkracht en leerling en als werkinstrument voor de student zelf.

De verschillende leerjaren volgen gelijktijdig les en dit geeft een boeiende groepsdynamiek.

Lessen Keramiek vinden plaats op:
Maandagavond van 18.00u tot 21.30u : 2de, 4de en 5de jaar & specialisatiejaren
Dinsdagavond van 18.00u tot 21.30u : 2de, 4de en 5de jaar & specialisatiejaren
Woensdagavond van 18.00u tot 21.30 : 1ste en 3de jaar
Donderdagnamiddag van 13.30u tot 17.00u en donderdagavond 18.00u tot 21.30u : 1ste en 3de jaar
Enige flexibiliteit is mogelijk op aanvraag bij de leerkrachten.