Kunstexploratie

programma voor kunstbeschouwing, kunstgeschiedenis, kunstinitiatie en proefondervindelijk atelier
programma voor studenten die enkel kunstgeschiedenis volgen

KUNSTEXPLORATIE
Inschrijving: 350 €
incl. atelierbezoeken en museumexcursies
Deze opleiding is bedoeld voor volwassenen die kunst willen leren begrijpen, zonder zelf artistiek productief te zijn. Er is geen voorkennis vereist.

LESPROGRAMMA

Kunstbeschouwing (dinsdag Aa en Ab weken 19u50-21u30 aula K1.1)
docent Etienne Van Deyck
In dit onderdeel verkennen we de beeldende kunsten vanuit verschillende invalshoeken. Naast de kunstgeschiedenis, die de kunst bestudeert in een historische context, bestaan er diverse perspectieven van waaruit je kunst kan verkennen, oa. kunstpsychologie, kunstsociologie en kunstfilosofie. In de lessen kunstbeschouwing vertrekken we van een beeldanalyse, situeren we het betreffend werk kort in de cultuurhistorische context en koppelen we het aan zeer uiteenlopende kunstbeschouwelijke thema's. "We verbreden en verdiepen ons esthetisch genot naarmate we meer aandachtspunten ontwikkelen", aldus het motto van deze cursus.

Capita selecta uit de kunstgeschiedenis : museum Middelheim (di. Ba en Bb weken 19u50-21u30 aula K1.3)
docent Frank Verlie
De focus ligt dit jaar op de collectie van het Museum Middelheim te Antwerpen. In een bijzondere setting biedt het openluchtmuseum een boeiend overzicht van meer dan 100 jaar beeldende kunst. Elke les zullen een tweetal kunstenaars en hun beelden uit deze verzameling worden belicht. We proberen telkens een evenwicht te vinden tussen een figuur uit de traditie, zoals Auguste Rodin, Aristide Maillol, Hans Arp, Raymond Duchamp-Villon, Roel D’Haese, Vic Gentils, Rik Wouters, Marino Marini, Rik Poot en een hedendaags kunstenaar, zoals Chris Burden, Jef Geys, Guillaume Bijl, Juan Munoz, Thomas Schütte, Erwin Wurm, Peter Rogiers, Tony Cragg, Antony Gormley, Richard Deacon e.a.

Filmgeschiedenis (do Ba en Bb weken 18u30 (stipt) en 20u00 Cinema Zuid, Waalsekaai 47)
docent Wouter Hessels
Deze cursus geeft een rijk geïllustreerde kijk op de belangrijkste (r)evoluties die de zevende kunst heeft meegemaakt, vanaf het einde van de 19de eeuw tot het begin van de 21ste eeuw. Van de eerste ‘shots’ van de broers
Lumière, over toonaangevende stromingen zoals het Duits expressionisme, het Italiaans neorealisme en de Franse nouvelle vague tot de Deense Dogme 95-stunt, de Amerikaanse Movie Brats en tal van hedendaagse Europese filmauteurs. Al die korte, lange, stomme - en geluidsfilms, in zwart-wit of kleur, passeren de revue. De les duurt tot 20 u. Na een korte introductie van de geprogrammeerde film, die aansluit op de les, wordt een integrale film geprojecteerd. Introductieles vindt plaats in de nieuwbouw Kaska-dko Blindestraat op 15 sept. (Ab week) om 18u30. De eerste les over en met de pionierscinema (begeleid op piano) vindt plaats in Cinema Zuid op 22 sept. om 18u30.

Ondersteunende cursussen

Proefondervindelijk atelier (di Aa en Ab weken 18u00-19u40 Nieuwbouw, Blindestraat 35 verdieping -1)
docent Etienne Van Deyck
Met dit atelier willen we een basis leggen voor uw connoisseurship. Onder het motto ‘al doende leert men’ oefenen we kunstbeschouwelijke vaardigheden, verkennen we de artistieke beeldtaal en stimuleren we het appreciatievermogen. Aan de hand van een aantal praktische oefeningen in beeldbeschrijvingen, beeldanalyse en beeldinterpretatie overlopen we op een systematische manier de uitdagingen van de kunstbeschouwing. We besteden daarbij ruim aandacht aan de beeldtaal van de tweedimensionale beeldende kunst. Door middel van concrete toepassingen in het atelier, maken we stap voor stap kennis met het beeldmedium, met de beeldstructuur en met de beeldeffecten. Het is eerder de bedoeling om voeling te krijgen met het beeld dan om esthetisch resultaat te boeken. Echter, om het beeld te kunnen waarderen dienen we een beeldend denken te ontwikkelen. We besluiten het jaar dan ook met een persoonlijk beeldonderzoek op basis van intuïtie, associatie en appreciatie.

Kunstinitiatie / lezingen (di Ba of Bb weken 18u00-19u40 plaats: zie gedetailleerd programma)
Deze cursus biedt inhoudelijk begeleide bezoeken aan de verschillende ateliers in onze academie. Je krijgt gedetailleerde uitleg over het gebruik van bijzondere materialen en technieken die worden aangeleerd in onze diverse opleidingen. Atelierbezoeken en externe werfbezoeken (conservatie en restauratie in situ) kunnen occasioneel om praktische redenen uitwijken naar een andere avond / namiddag. Afwisselend met deze bezoeken, heb je de mogelijkheid de inleidende lezingen voor de daguitstappen (zie verder) bij te wonen. Coördinatie: Etienne Van Deyck


Daguitstappenprogramma

In de loop van het schooljaar richt vzw Athena een achttal begeleide daguitstappen in naar binnen- en buitenlandse tentoonstellingen, museumcollecties en bijzondere sites. Dit uitstappen– en lezingenprogramma wordt inhoudelijk gestoffeerd door academiedocenten en is bedoeld als aanvulling bij de lessen. Voorafgaandelijk worden de uitstappen ingeleid door een lezing (zie boven). Meer informatie over programma, deelnemingsvoorwaarden en inleidende lezing verschijnt telkens op de academie website en eveneens via een aparte folder. De uitstappen zijn gepland op 17-18 sep., 23 okt., 26 nov., 18 dec., 28 jan., 19 feb., 25 ma., 7 mei, 11 jun. De uitstappen staan open voor alle studenten. Voor de cursisten Kunstexploratie is de busreis en het toegangsticket voor het museum inbegrepen in het inschrijvingsgeld. Als je aan een uitstap wenst deel te nemen, dien je je persoonlijk in te schrijven op de deelnemerslijst aan de balie van het secretariaat avondschool. De eerste uitstappen gaan naar:
17-18 sept. Zwolle-Leeuwarden-Groningen (NL.), 'Wilden' en 'Nieuwe Wilden' (inleidende lezing door docent K. Van Haesendonck: 14 juni) : nb. deze tweedaagse uitstap is niet inbegrepen in het inschrijvingsgeld
23 okt. Essen, Museum Folkwang (D.) (inleidende lezing door docent K. Van Haesendonck: 18 okt.)
26 nov. Brussel, Jubelparkmuseum, 'Ukiyo-e De mooiste Japanse prenten', pre-Columbiaanse kunst (inleidende lezing door docent F. Verlie: 22 nov.)

PRAKTISCH
20 september 2015 (Bb week) : lessen gaan van start (zie boven) met inleidende les door de docent
AB-wekenschema : te bekomen aan de balie van het secretariaat en bij de docenten
Adressen en contactgegevens:
KASKA-dko secretariaat avondschool KASKA-dko, Blindestraat 35 / Mutsaardstraat 31, B-2000 Antwerpen
etiennevandeyck@chello.be; frankverlie@yahoo.com; vanhaesendonck@gmail.com; wouter.hessels@ehb.be
ankerleerlingen.kaskadko@antigon.be (ivm inschrijvingen)

INSCHRIJVEN
Inschrijven kan door 350 € te storten op rekeningnummer BE39-7895-8519, BIC GKCCBEBB van vzw Athena, met de vermelding ‘Kunstexploratie 2017-18 + naam’ en een inschrijvingsformulier in te vullen op het secretariaat.

Folder Kunstexploratie 16-17 p.1.jpg
Folder Kunstexploratie 16-17 p.2.jpg