Kunstgeschiedenis

De cursus is bedoeld voor volwassenen. Het gaat over een beperkt programma kunstgeschiedenis. De voornaamste doelstellingen zijn kennismaking met, reflectie over en analyse van een aantal voorname stromingen en artistieke momenten van de kunstgeschiedenis. De cursist kan twee cursussen vrij kiezen uit het aanbod (zie
verder). Er is geen voorkennis vereist.

LESPROGRAMMA

Kunstgeschiedenis Oudheid en Middeleeuwen (dinsdag Aa en Ab weken 19u50-21u30 aula K1.3) /
Renaissance en Barok (di. Aa en Ab weken 18u00-19u40 aula K1.3)
docent Frank Verlie
Gespreid over twee cursussen - één voor de oudheid en de middeleeuwen en één voor de renaissance en de barok, wordt de kunst benaderd vanuit verschillende invalshoeken. Terwijl in grote lijnen de systematiek van het chronologisch overzicht wordt gerespecteerd, gaat de meeste aandacht toch naar de specifieke visies van enkele grote namen uit de kunst- en cultuurgeschiedenis. Howard Carter, Johan Huizinga, Bernard Berenson, Ernst Gombrich, Sigmund Freud, André Malraux... zijn enkele van de gidsen die ons, via een kritische studie van hun werk, doorheen de Westerse kunstgeschiedenis loodsen. Maar ook de niet-Westerse kunstgeschiedenis komt, uitgaande van persoonlijke ervaringen en contacten van de docent, aan bod (pre-Columbiaanse en islamitische kunst).

Kunstgeschiedenis van de 19de eeuw (dinsdag Ba en Bb weken 18u00-19u40 aula K1.3)
docent Frank Verlie
De cursus beoogt een breed overzicht van de 19de eeuwse kunst. Onze 19de eeuw begint zowat halverwege de 18de, met het neoclassicisme, waarin de eerste moderne visioenen hand in hand gaan met de eerste vormen van moderne soberheid. Maar bij neoclassicisme denken we toch vooral aan het 19de eeuwse academisme en haar voorliefde voor de klassieke oudheid, en dus is het pas met de romantiek, waarin nochtans ook sterk naar het verleden gekeken werd, dat het moderne verhaal echt van start gaat. Baudelaires romantische theorie over de ‘modernité’ sluit reeds aan bij de volgende stroming, die van het realisme, waarna de –ismen mekaar in versneld tempo opvolgen. We eindigen met het symbolisme. Terwijl we het overzicht niet uit het oog verliezen, vlechten we er een aantal themalessen doorheen, oa. over romantische muziek, de karikatuur, de bohemien en de fotografie.

Kunst- en cultuurgeschiedenis 20ste eeuw (di. Ba en Bb weken 19u50-21u30 aula K1.2)
docent Kris Van Haesendonck
De cursus heeft als doel de kennismaking met en de reflectie over een aantal voorname stromingen en artistieke
momenten die de directe voorgeschiedenis vormen van de kunst van vandaag. Afwisselend gaat de aandacht naar
het fenomeen van de vernieuwingsgerichte kunstenaar, het verlangen om te breken met de kunst uit het verleden, de polemiek met de toeschouwer en het anticiperen van de toekomst, en naar de stromingen waar, binnen de keuzes van de kunstenaars, behoud van het historisch patrimonium, cultureel relativisme en/of de collage centraal staan. De cursus stimuleert de student om uitdrukking te geven aan zijn/haar gedachten over de besproken kunstwerken. Tijdens de 1ste jaarhelft wordt de student uitgenodigd deze reflecties schriftelijk vorm te geven. Tijdens de 2de jaarhelft, waarin de grondige analyse van telkens één kunstwerk op het programma staat, levert elke student een eigen bijdrage tot de inhoud van de cursus. Het gaat dus om een half-open leerprogramma.

Daguitstappenprogramma

In de loop van het schooljaar richt vzw Athena een achttal begeleide daguitstappen in naar binnen- en buitenlandse tentoonstellingen, museumcollecties en bijzondere sites. Dit uitstappen- en lezingenprogramma wordt inhoudelijk gestoffeerd door academiedocenten en is bedoeld als aanvulling bij de lessen. Voorafgaandelijk worden de uitstappen ingeleid door een lezing. Meer informatie over programma, deelnemingsvoorwaarden en inleidende lezing verschijnt telkens op de academie website en eveneens via aparte folder. De uitstappen zijn gepland op 17-18 sep., 23 okt., 26 nov., 18 dec., 28 jan., 19 feb., 25 ma., 7 mei, 11 jun. De uitstappen staan open voor alle studenten. Als je aan een uitstap wenst deel te nemen, dien je je persoonlijk in te schrijven op de deelnemerslijst aan de balie van het secretariaat avondschool. De eerste uitstappen gaan naar:
17-18 sept. Zwolle-Leeuwarden-Groningen (NL.), 'Wilden' en 'Nieuwe Wilden' (inleidende lezing door docent K. Van Haesendonck: 14 juni)
23 okt. Essen, Museum Folkwang (D.) (inleidende lezing door docent K. Van Haesendonck: 18 okt.)
26 nov. Brussel, Jubelparkmuseum, 'Ukiyo-e De mooiste Japanse prenten', pre-Columbiaanse kunst (inleidende lezing door docent F. Verlie: 22 nov.)

PRAKTISCH
20 september 2016 (Bb week) : de lessen gaan van start (zie boven)
AB-wekenschema : te bekomen aan de balie van het secretariaat en bij de docenten (zie verder)
Adressen en contactgegevens:
KASKA-dko secretariaat avondschool KASKA-dko, Blindestraat 35 / Mutsaardstraat 31, B-2000 Antwerpen
Gelieve contact op te nemen met de docenten om te bevestigen welke 2 cursussen je wenst bij te wonen:
vanhaesendonck@gmail.com ; frankverlie@yahoo.com
ankerleerlingen.kaskadko@antigon.be (ivm inschrijvingen)

INSCHRIJVEN
Inschrijven kan door 120 € te storten op rekeningnummer BE78-068-2328641-86, BIC:GKCCBEBB van Kaska-dko, met de vermelding ‘Uitsluitend Kunstgeschiedenis + naam’ en een inschrijvingsformulier in te vullen op het secretariaat.
Folder Uitsluitend Kunstgeschiedenis 16-17 p.2.jpg
Folder Uitsluitend Kunstgeschiedenis 16-17 p.1.jpg