Monumentale Kunsten NU

Het atelier Monumentale Kunsten, MONU, is een open en dynamisch atelier, waar, in een klimaat van dialoog en reflectie, een eigen beeldtaal ontwikkeld wordt. Dit resulteert
in projecten met zeer uiteenlopende uitwerkingsvormen.

MONU is niet gebonden aan een medium: het gebruikte medium is niet langer het uitgangspunt maar deel van een geheel. Concept, context en techniek zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar en worden vanuit die veelzijdigheid ook benaderd. Het werk kan vele vormen aannemen: van conceptuele kunst tot installatiekunst, tweedimensionaal werk, sculpturaal werk, performance, werken met licht, ruimte, geluid, tijd, enz. Ideeën, sensibiliteiten, persoonlijke fascinaties, maatschappelijke gegevens zijn mogelijke uitgangspunten. Het gebruik van de computer als werkinstrument, het gebruik van nieuwe materialen die vandaag ontwikkeld worden, hergebruik van traditionele technieken zijn mogelijke werkmethodes. De technische aspecten vormen niet noodzakelijk het uitgangspunt maar mogen anderzijds ook niet verwaarloosd worden. Kruisbestuiving tussen verschillende disciplines en samenwerking met andere ateliers wordt nagestreefd. Er is aandacht voor actuele ontwikkelingen in de hedendaagse kunsten als ook voor de kunsthistorische aspecten die aan bod komen. MONU heeft een laboratoriumfunctie: een plaats van zoeken, onderzoeken en experimenteren, zowel inhoudelijk als technisch en vormelijk.

MONU is een actief atelier met een hybride en complex karakter, onderzoekend en zonder vooropgestelde werkwijze. Het veronderstelt een open blik, eigenzinnigheid, betrokkenheid en een wil om creatieve ideeën om te zetten naar concrete projecten. De link met de hedendaagse beeldende kunstpraktijk en zich nieuw aandienende technieken is nooit ver weg.

Alle jaren kunnen starten vanuit atelieropdrachten, atelierprojecten of vrij werk:
- Onderzoek van concept, context en techniek
- Praktijk van het beeld d.m.v. uitdagende opdrachten
- Ontwikkeling van een eigen beeldtaal vanuit een eigen leefwereld/achtergrond
- Gebruikte techniek in relatie tot het artistiek onderzoek

In het derde en vierde jaar wordt een meer persoonlijke visie verwacht:
- Onderzoek van concept, context en techniek wordt verder uitgediept
- Beheersing van technieken wordt belangrijker
- Meer projectmatige aanpak, met een grotere zelfstandigheid
- Uitbreiding kennis van technieken

Het vijfde jaar is een afstudeerjaar:
- Nadruk op persoonlijk werk
- Een eigen aanpak, eigen medium of uitingswijze
- Het inhoudelijke en het technische worden optimaal op elkaar afgesteld
- Zelfstandig werken
- Projectmatig werken binnen een bepaalde context
- Voeling hebben met het actuele kunstgebeuren

Individuele en klassikale begeleiding:
- Aanbrengen technieken tot beeldonderzoek
- Dialoog en reflectie rond beeldtaal
Initiatie in verschillende basistechnieken nieuwe media: o.a. video, digitale beeldverwerking, animatie, webdesign…
- Cross-over met andere ateliers, kennismaking met andere technieken
- Bezoek tentoonstellingen, links met de hedendaagse kunstpraktijk

De ontwikkeling wordt getoetst aan de hand van regelmatige presentatiemomenten, halfjaarlijkse evaluaties en een eindjury met externen.

Lessen Monumentale kunsten gaan door op
Nieuwe uurregeling vanaf september 2017: maandagavond ipv woensdagavond, zaterdagvoormiddag blijft