CYCLI - Textieltentoonstelling en afstudeerprojecten 2017