Daguitstap Den haag - Amsterdam

DAGUITSTAP ZONDAG 13 DECEMBER 2015
AMSTERDAM - DEN HAAG
VAN GOGH - MUNCH - ENSOR - RIK WOUTERS

Kaska-Dko richt op zondag 13 december a.s. via VZW Athena een daguitstap in naar Amsterdam en Den Haag in Nederland. Deze daguitstap blijft beperkt tot een groep van 52 deelnemers. Het programma ziet er als volgt uit:
Voormiddag: Bezoek aan het Van Gogh-museum in Amsterdam met de tentoonstelling Munch: Van Gogh
Namiddag: Bezoek aan het Gemeentemuseum in Den Haag met de tentoonstelling Kleur ontketend. Moderne kunst in de Lage Landen 1885 – 1914.
MUNCH: VAN GOGH IN HET VAN GOGH - MUSEUM TE AMSTERDAM
In Munch:Van Gogh staat de artistieke verwantschap tussen deze twee reuzen van de westerse schilderkunst centraal. Het oeuvre en de artistieke ambities van Edvard Munch (1863-1944) en Vincent Van Gogh (1853-1890) vertonen immers opvallende parallellen. Zo staan beide kunstenaars bekend om hun emotioneel geladen schilderijen, hun unieke en innovatieve stijl en hun dramatische levens. Beiden ontwikkelden een persoonlijke, expressieve beeldtaal om de universele emoties van het menselijke bestaan tot uitdrukking te brengen. De tentoonstelling biedt de unieke kans om een belangrijk deel van het oeuvre van beide kunstenaars op één locatie te bewonderen. Diverse iconische topstukken en bijzondere bruiklenen die haast nooit worden uitgeleend zoals De Schreeuw, Madonna en Het zieke kind van Munch zijn hier nu te zien.
KLEUR ONTKETEND IN HET GEMEENTEMUSEUM IN DEN HAAG
In de korte periode tussen 1885 en het begin van de Eerste Wereldoorlog vindt in de schilderkunst van de Lage Landen een moderne Renaissance plaats. Kleur wordt bevrijd van de ketenen van de zichtbare werkelijkheid en heeft een eigen betekenis gekregen. Het is een van de belangrijkste momenten in de moderne kunstgeschiedenis. De inspiratie komt van de Franse (neo)impressionisten, maar de kunstenaars van de Lage Landen geven hier een geheel eigen invulling aan. Het Gemeentemuseum toont de wisselwerking tussen beide landen met zowel duidelijke verschillen als overeenkomsten. We krijgen topstukken te zien van de Franse “godvaders” van kleur als Cl. Monet, P. Signac, H. Matisse en P. Cézanne tot de meesters van de Lage Landen als L. Gestel, J. Toorop, P. Mondriaan, J. Ensor, J. Sluijters, H. Van de Velde en Rik Wouters.
Rik Wouters
In de tentoonstelling is er speciale aandacht voor de Belgische kunstenaar Rik Wouters (1882 –1916). Deze schilder en beeldhouwer liet in de korte tijd dat hij leefde een schitterend oeuvre na. Zijn schilderijen, met daarin vaak een hoofdrol voor zijn vrouw Nel, zinderen van kleur en licht. Een volledige zaal is aan hem gewijd.

Bijkomende info!
Op dinsdag 8 december wordt door Suzy Van de gaer een inleiding gegeven over de tentoonstelling Munch:Van Gogh. Daarna volgt een documentaire over Rik Wouters (58 min.) Van 18 u. tot 19.40 u. in Aula Dieperik.
Opgelet!
De bus vertrekt op de Oude Leeuwenrui nr. 29 aan het Felixarchief om stipt 8.40 u. Terugkomst in Antwerpen is voorzien omstreeks 19 u.
De prijs bedraagt 40 Euro. In de prijs is begrepen: de busreis heen en terug en de toegangstickets voor de musea en de tentoonstellingen.
Belangrijk!
Inschrijvingen tot uiterlijk vrijdag 4 december op het secretariaat van Kaska - Dko – ENKEL GEPAST GELD WORDT AANVAARD – of op het rekeningnummer van VZW – Athena IBAN BE39 – 7895 – 8948 – 8519 met de vermelding “ Amsterdam” en de naam van de deelnemer.
De inschrijvingen zijn pas definitief na betaling. De deelnemers die betalen via het rekeningnummer moeten zich nog steeds komen inschrijven op het secretariaat.
DE STUDENTEN “KUNSTEXPLORATIE “ DIENEN ZICH EVENEENS IN TE SCHRIJVEN OP DE DEELNEMERSLIJST DIE OP HET SECRETARIAAT LIGT.