eindejaarstentoonstelling Schilderkunst


Welkom op de eindejaarstentoonstelling 2017
van Schilderkunst KASKA DKO

ATELIER EXPERIMENTEEL/ACTUALITEIT | Black Box,
projectatelier, gelijkvloers, 2de verdieping
Afstudeerprojecten: Beatrice Casse, Luc Van Eycken,
Kees Franken, Yang-In Sureeporn, Alexia Verwee,
Edwin Van Staeyen (monu)
ATELIER 2D EXPLORATIE | 1e verdieping
Afstudeerprojecten: Kristin Moons, Artur Ruuge,
Joost Verhagen
ATELIER WORLD OF COLORS/MODEL STUDIO | 3e verdieping
Afstudeerprojecten: Arian Van Dijk, Wendy Jongepier,
Mihaela Romanica, Jacob Rubenstein, Carol Thomas

Zaterdag 10 juni - zondag 11 juni 2017
van 14.00 tot 17.00 uur

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen,
Deeltijds Kunstonderwijs
Blindestraat 35, 2000 Antwerpen