kaska dko in de A-tower

Tentoonstelling KASKA DKO
ATELIER SCHILDERKUNST / MONUMENTALE
Zaterdag 11 en zondag 12 juni 2016
22ste verdieping A-Tower


De afstuderenden van het atelier Schilderkunst en het atelier MONU van de Antwerpse
Academie voor Schone Kunsten, deeltijds kunstonderwijs (KASKA DKO) tonen hun
eindwerken in het weekend van 11 en 12 juni op de 22ste verdieping van de Antwerp Tower.
De kunstwerken kunnen zeer diverse vormen aannemen en gaan van schilderijen,
sculpturen, foto’s tot installaties, projecties, enz. De bijzondere locatie met zicht op
Antwerpen als grootstad is een bijkomende inspiratiebron.
In het atelier schilderkunst tracht men vanuit persoonlijke interesses een eigen beeldtaal te
ontwikkelen en een identiteit als kunstenaar te formuleren. Traditie is een beginpunt,
experiment en onderzoek leiden tot een meer actuele artistieke en schilderkundige praktijk.
Het atelier Monumentale/MONU is een open, dynamisch atelier dat niet gebonden is aan
een medium. Ideeën, persoonlijke fascinaties, maatschappelijke gegevens zijn mogelijke
uitgangspunten om tot een eigen kunstvorm te komen. Het atelier MONU is een plaats van
zoeken, onderzoeken en experimenteren, zowel inhoudelijk als technisch als vormelijk.