Studenten deeltijds kunstonderwijs nemen Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw onder handen!

Provincie ondersteunt conservatieproject van schilderij en historische houten beelden door studenten

De komende maanden nemen de studenten van het deeltijds kunstonderwijs van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen (KASKA-DKO) vijf historische objecten van de Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuwkerk in Borgerhout. De provincie Antwerpen faciliteert de samenwerking met een subsidie van 2.200 euro.

Gedeputeerde voor erfgoed Luk Lemmens legt uit: “De provincie Antwerpen ondersteunt erfgoedhouders bij de restauratie en de conservatie van historische objecten. Onder meer kerkbesturen kunnen aanspraak maken op een subsidie om hun historisch patrimonium onder handen te nemen. Omdat het bij Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw om meerdere objecten gaat, is er een samenwerking aangegaan met de opleiding restauratie en conservatie van het KASKA-DKO. Op deze manier kunnen we meerdere objecten tegelijkertijd onder handen nemen en blijven de kosten beperkt.”

Concreet gaat het om één schilderij, de Aanbidding der Wijzen uit 1616, een staakpop uit de 19de eeuw, een houten beeld van Onze-Lieve-Vrouw uit de 16de eeuw, een houten beeld Onze-Lieve-Vrouw van Victorie uit de 15de eeuw en een beeld van Sint-Sebastiaan uit de 17De-eeuw.

Een van de te restaureren beelden – copyright: Marc Corteville
Eric Yperman, secretaris van het kerkbestuur, is tevreden over de steun van het provinciebestuur: “Eind 2015 ontving onze kerk een interieurrapport van Monumentenwacht. Er werd aanbevolen om de vijf objecten op korte termijn onder handen te laten nemen door een restaurateur. Dit rapport was het eerste in zijn soort voor ons kerkbestuur en was de aanleiding om samen met de provincie op zoek te gaan naar een restaurateur voor deze objecten. Via de provincie kwamen we in contact met de mensen KASKA-DKO en is de samenwerking tot stand gekomen. Dankzij deze samenwerking en dankzij de financiële steun van de provincie kunnen we op korte termijn meerder objecten onder handen nemen.”

Docent Nathalie Posson licht de samenwerking toe: “Onze studenten namen in overleg met het provinciebestuur eerder al het interieur van de Sint-Jacobskerk onder handen. Voor de studenten van het deeltijds kunstonderwijs van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen is dit heel waardevolle praktijkervaring. We combineren de restauratie van deze objecten ook met demonstraties van gastdocenten om onze studenten zo goed mogelijk te begeleiden.”
PRAKTISCHE INFO
Indien u een bezoek wenst te brengen aan de ateliers van het KASKA-DKO of aan de Onze-Lieve-Vrouwe ter Sneeuwkerk, neem dan contact op met het perscontact.
PERSINFO & INTERVIEWS
Beleidsverantwoordelijke:
Luk Lemmens, N-VA, gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed

Perscontact
Willem Migom
T 03 240 51 97, M 0494 75 32 22
E willem.migom@provincieantwerpen.be