Steen-beeld

In het deeltijds kunstonderwijs van het atelier Steen- Beeld wordt er gefocust op het zeer grondig bestuderen van het bestaande patrimonium. Slechts als men een ornament, een portret of een beeld begrijpt, kan men de weg die de oorspronkelijke beeldhouwer bewandelde opnieuw afleggen. Door studie van de beeldende taal kunnen geleidelijk moeilijkere ornamenten, portretten en beelden en uiteindelijk ook eigen creaties gerealiseerd worden.

De student leert ook de oud- ambachtelijke methoden, technieken en vaardigheden aan zoals meettechnieken, gebruik van gereedschappen, slijpen e.d. die hiervoor nodig zijn.
Vertrekkend vanuit de verworven culturele bagage streeft het kunstambacht er ook naar eigen creativiteit te ontwikkelen en te komen tot verantwoorde hedendaagse vormgeving, die ook een eigen persoonlijke taal en technieken zal genereren.Meer informatie over Steen-beeld

Lessen Steen-beeld gaan door op
Maandag en dinsdag van 18u00 - 21u30