TekenKunst


NIEUW: ATELIER ACTUELE TEKENKUNST

Op woensdag- en donderdagavond start TekenKunst aanvullend het ATELIER ACTUELE TEKENKUNST. In dit atelier ligt de nadruk op het teken(en) als autonoom uitdrukkingsmiddel. Onderzoek van het medium, actualiteit en het ontwikkelen van een eigen beeldtaal binnen een persoonlijk traject vormen de basis van dit atelier. Men kan ervoor kiezen om dit parcours volledig te volgen, of te combineren met de reeds bestaande ateliers.
De afdeling TekenKunst aan de Kaska Deeltijds Kunst Onderwijs omvat vijf leerjaren en twee specialisatiejaren. Inhoudelijk opteert ze voor vernieuwing en actuele artistieke expressievormen. Tegelijk is ze ook academisch georiënteerd met oog voor traditie, tekentechniek en ambacht. De cursus biedt een brede waaier aan mogelijkheden en vangt aan met leren kijken en zien en eindigt met creëren van doorleefde persoonlijke kunstwerken.
Bij de afdeling TekenKunst ligt het accent zowel op waarnemingstekenen en het ontdekken van de verschillende tekenkundige mogelijkheden, technieken en media, als op de ontwikkeling van een eigen beeldtaal, stijl, invulling en interpretatie.
Daartoe wordt er naast de twee lesavonden tekenen naar waarneming en/of model eveneens twee lesavonden experimenteel vrij tekenen aangeboden. In dit atelier kunnen eigen tekenkundige projecten vorm krijgen en zich ontwikkelen.

Iedere student wordt begeleid in de ontwikkeling van een eigen individueel parcours, of hij nu kiest voor waarnemingstekenen of er eerder voor kiest een individuele beeldtaal, stijl, inhoudelijkheid en interpretatie te ontwikkelen. Het staat iedere student vrij om deze inhoudelijk verschillende lessen naar behoefte, wens, interesse te combineren en/of te variëren.

Bij het waarnemingstekenen omvatten de onderwerpen gevarieerde stillevens, portret, figuur, naaktmodel, dieren, landschap, interieur… (en eigen projecten). Evenzo worden alle onderwerpen begeleid met specifieke aandacht voor het individuele parcours. Er wordt zowel in de ateliers gewerkt als op locatie: in de Zoo (gratis), op café of terras, station of stad, in een kerk, op de daken van hoge flatgebouwen, in de haven, musea of in een park…
In het experimenteel atelier wordt vertrokken vanuit eigen interesses en fascinaties en vanuit de actualiteit. Tentoonstellingsbezoeken vullen het eigen onderzoek van het medium, het experimenteren, het ontwikkelen van een eigen beeldtaal aan. De ontwikkeling wordt getoetst aan de hand van regelmatige presentatiemomenten, halfjaarlijkse evaluaties en een eindjury.
Vanaf het vierde jaar vatten de lessen kunstgeschiedenis als verrijking van de cursus TekenKunst aan: van grote meesters en bekende, ronkende namen tot artistieke pioniers uit de hedendaagse kunstwereld. Vanaf het 1ste specialisatie jaar wordt specifieke kunstgeschiedenis aangereikt: specifieke voorbeelden in tekenkunstdoor gerenommeerde, in vaktechniek uitblinkende en originele kunstenaars.


De studenten worden gemotiveerd om een documentatiemap aan te leggen en hierin alles te verzamelen dat hen tekenkundig, artistiek of inhoudelijk boeit. De inhoud van deze map wordt zeer ruim geïnterpreteerd en is persoonlijk. Initieel is deze map een werktuig naar persoonlijke en artistieke bewustwording aangaande TekenKunst en naar Beeldende Kunst in de ruimere zin. Het accent zal zich verleggen van verzamelen naar vertrekpunt. Van passief documenteren naar actief zoeken, oriënteren, distilleren, afleiden, interpreteren.
Elk jaar lanceren de docenten één of verschillende projecten waarrond samen met de leerlingen gewerkt wordt.
De leerlingen en worden elk leerjaar begeleid door op z’n minst twee docenten. Dit is een bewust gekozen didactisch principe binnen de artistiek-pedagogische visie van de school. De inhoud en de vorm van de lessen TekenKunst worden zo vanuit een verschillende invalshoek aangebracht wat leidt tot een bredere kijk en grotere impact.

Blogspot van tekenkunst

Vakdocenten 2016-2017:
Avondcursus 1ste HG: Harry Laureys, Herman Declerck
Maandag- en dinsdagavond 18.00 - 21.30u

Avondcursus 2de - 5de HG, 1ste - 2de SG: Joachim De Block, Lou Gils.
Woensdag- en donderdagavond 18.00 – 21.30u

Avondcursus Actuele TekenKunst: Herman Declerck, Ria Van Landeghem
Maandagnamiddag: 14.00 - 17.30
donderdagavond 18.00 – 21.30u

Dagcursus 1de - 5de HG, 1ste - 2de SG: Herman Declerck, Lou Gils
Dinsdag- en donderdagnamiddag 13.30 – 17.00u