Studiereis Amsterdam

ZONDAG 11/05/2014: 'FÉLIX VALOTTON — Fire beneath the ice' Vincent Van Goghmuseum

Praktisch:
- Vervoer: Oude Leeuwenrui nr. 29 aan het Felixarchief om 08u30. Terugkomst in Antwerpen is voorzien omstreeks 20u00. Indien je niet kan komen, gelieve dan te telefoneren naar 0477/57.33.67.
- Prijs: 35 euro. Inbegrepen: busreis A'pen-A'dam-A'pen + toegangsticket voor de tijdelijke tentoonstelling Félix Valotton.

Inschrijven kan alleen op het secretariaat KASKA-dko (enkel gepast geld) of op het rek.nummer van vzw Athena, Ballaarstr. 10, 2018 Antwerpen, BE39-7895-8948-8519 met de vermelding "Permeke" en de naam van de deelnemer.

Ben je geïnteresseerd, schrijf dan onmiddellijk in. Je inschrijving is pas definitief na betaling.

Belangrijk: de deelnemers die betalen via het rekeningnummer en ook de studenten Kunstexploratie moeten zich nog steeds persoonlijk komen inschrijven op de deelnemerslijst die op de balie ligt van het secretariaat, met vermelding van hun voornaam en naam, GSM en ICE gegevens, beschikking over reisverzekering ja/neen.
NIET VERGETEN: wie nog geen studentenkaart heeft, gelieve deze aan te vragen aan het studentensecretariaat, bij Gerrit Taeymans, en de kaart mee te brengen naar de daguitstap.

Informatiemoment:
Inleidende lezing ‘Félix Valotton’ door Frank Verlie, docent kunstgeschiedenis, op dinsdag 29 april 2014 van 18.00 uur tot 19.40 uur in aula 3.

In de onmiddellijke omgeving van het Van Gogh museum bevinden zich nog het Stedelijk museum, met een tentoonstelling van het werk van Jeff Wall ‘Tableaux, Pictures, Photographs 1996-2013’ en het Rijksmuseum met een tijdelijke tentoonstellingen ‘Rembrandt – de laatste jaren’ en ‘Kunst is therapie’ naar aanleiding van het boek door filosoof en schrijver Alain de Botton. De toegang tot deze musea zitten niet in de prijs voor deze daguitstap inbegrepen en zijn door iedere deelnemer afzonderlijk zelf te betalen. De musea zijn geopend tot 18u.

Meer info:
https://www.rijksmuseum.nl/nl/rembrandt-de-laatste-jaren
https://www.rijksmuseum.nl/nl/kunst-is-therapie
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/jeff-wall-tableaux-pictures-ph...

___

Vzw Athena nodigt je uit om deel te nemen aan studiereis naar deze belangwekkende tijdelijke tentoonstelling met werk van Félix Valotton, momenteel te zien in het Van Goghmuseum. Het programma ziet er als volgt uit:

'Félix Valotton – Fire beneath the ice'
De Frans-Zwitserse kunstenaar Félix Vallotton (1865-1925) behoorde in de jaren ’90 van de 19de eeuw tot de kunstenaarsgroep Les Nabis (‘de profeten’). Deze kring van jonge avant-garde kunstenaars sloeg een nieuwe weg in naar een sterk decoratieve kunst, beïnvloed door het werk van Gauguin en Japanse prenten. Het Van Gogh Museum bezit een belangrijke collectie werken op papier van Les Nabis, waaronder een groot aantal houtsneden van Vallotton.
In de tentoonstelling worden schilderijen en prenten gecombineerd. Circa 60 schilderijen uit diverse internationale musea als het Musée d’Orsay in Parijs, Kunsthaus Zürich, The Baltimore Museum of Art, The Art Institute of Chicago en verschillende privéverzamelingen geven samen met ongeveer 40 prenten uit de collectie van het Van Gogh Museum een overzicht van alle facetten van Vallottons oeuvre.
Naast deze tijdelijke tentoonstelling, is in het museum een bijzonder interessante vaste collectie met meer dan 200 werken van Van Gogh te bewonderen en daarnaast brieven en tekeningen en een rijke collectie van andere 19de-eeuwse kunst, waaronder impressionisme en post-impressionisme: werk van vrienden en tijdgenoten van Van Gogh, maar ook van zijn voorbeelden en navolgers.

Meer info: http://www.vangoghmuseum.nl/vgm/index.jsp?page=329833