Studiereis Jabbeke, Koksijde, Duinkerke

ZONDAG 04/05/2014: PERMEKEMUSEUM Jabbeke / DELVAUXMUSEUM Koksijde / FRAC Duinkerke

Praktisch:
- Vervoer: Oude Leeuwenrui nr. 29 aan het Felixarchief om 08u30. Terugkomst in Antwerpen is voorzien omstreeks 20u00. Indien je niet kan komen, gelieve dan te telefoneren naar 0477/57.33.67.
- Prijs: 30 euro

Inschrijven kan alleen op het secretariaat KASKA-dko (enkel gepast geld) of op het rek.nummer van vzw Athena, Ballaarstr. 10, 2018 Antwerpen, BE39-7895-8948-8519 met de vermelding "Permeke" en de naam van de deelnemer.

Ben je geïnteresseerd, schrijf dan onmiddellijk in. Je inschrijving is pas definitief na betaling.

Belangrijk: de deelnemers die betalen via het rekeningnummer en ook de studenten Kunstexploratie moeten zich nog steeds persoonlijk komen inschrijven op de deelnemerslijst die op de balie ligt van het secretariaat, met vermelding van hun voornaam en naam, GSM en ICE gegevens, beschikking over reisverzekering ja/neen.
NIET VERGETEN: wie nog geen studentenkaart heeft, gelieve deze aan te vragen aan het studentensecretariaat, bij Gerrit Taeymans, en de kaart mee te brengen naar de daguitstap.

Informatiemoment:
Inleidende lezing over de uitstappen‘Permeke/Delvaux/Frac' en 'Félix Valotton’ door Frank Verlie, docent kunstgeschiedenis, op dinsdag 29 april 2014 van 18.00 uur tot 19.40 uur in aula 3.

_____

Vzw Athena nodigt je uit om deel te nemen aan de studiereis naar de kust op 4 mei a.s.
Het programma ziet er als volgt uit:

Permekemuseum
Dit museum, gelegen in de voormalige woning van schilder-beeldhouwer Constant Permeke, toont een collectie beelden, schilderijen, tekeningen en foto's van dusdanige kwaliteit dat het onbegrijpelijk is dat hier niet meer cultuurtoeristen naartoe gelokt worden. Wij brengen alvast, onder begeleiding van een plaatselijke gids, een uitgebreid bezoek aan dit goed verborgen juweeltje.
Meer info: http://www.permekemuseum.be/
http://www.muzee.be/nl/permeke/t1250/bezoek-het-permekemuseum

Delvauxmuseum
Paul Delvaux liet zich in 1982, naar het voorbeeld zijn 19e eeuwse voorganger Wiertz, levend begraven in een soort 'mausoleum-museum', dat een representatief overzicht biedt van zijn oeuvre. Na aarzelende im- en expressionistische jaren (invloed van Permeke!)- ontdekt Delvaux het surrealisme van De Chirico, Ernst en Magritte, maar het duurt niet lang vooraleer hij zich weer van die invloeden losmaakt en door ascetische eliminatie en concentratie zijn heel herkenbaar eigen pad effent. Wat bezielde al die min of meer naakte vrouwen in antieke decors en oude stations bij maanlicht? We kunnen pogingen ondernemen tot (psycho-)analyse of ons gewoon laten meevoeren met de
Delvauxtrein.
Meer info: http://www.delvauxmuseum.com/

FRAC
Van de imaginaire wereld van Delvaux trekken we de grens over naar het nieuwe regionale museum voor hedendaagse kunst in Duinkerke. Het surrealisme heeft zijn tijd gehad als kunststroming, al was Delvaux een taaie (Delvaux stierf in 1994 op 97-jarige leeftijd en werd een tijdje opgebaard in zijn museum in Sint-Idesbald). Toch blijft het surrealisme ergens in ons achterhoofd spoken en vinden we er ook vandaag voortdurend sporen van terug in de ons omringende wereld. Getuige de bevreemdende locatie van het nieuwe FRAC-museum in een havengebied! Wij bezoeken het museum bovendien tussen twee tentoonstellingsmomenten in. Dat levert ongetwijfeld ook ongewone combinaties op tussen kunst en alledaagsheid. Verder focussen we (noodgedwongen) op de architectuur!

Meer info: http://www.fracnpdc.fr/