23 april Tilburg

Daguitstap op zaterdag 23 april 2016 naar Tilburg:
De Pont en Sheila Hicks in het Textielmuseum
Vzw Athena nodigt je uit om deel te nemen aan deze studiereis naar tentoonstellingen in Tilburg De Pont

We bezoeken eerst Museum De Pont in Tilburg, een voormalige wolspinnerij, die verbouwd werd tot een ruimte
waar hedendaagse kunst volledig tot haar recht komt. De tentoonstellingen met schilderijen yan Georg Baselitz
(Duitsland o1938), glasschulpturerg tekeningen en foto's van Roni Horn §ew York o1955), en de vaste collectie
met hedendaagse werken zijn zeker een bezoek waard.

Sheila Hicks
Vlakbij gelegen opent het Textielmuseum in Tilbwg 2016 met eeÍr grootse solo-tentoonstelhng van de
Amerikaanse kunstenaar Sheila Hicks (1934\, pionier op het gebied van textiel en kunst.
Ín de jaren 50 word Sheila Hicks opgeleid tot schilder onder de hoede van oud-Bauhaus docpnt Josef Albers. In
1956 liet George Kubler haar kennis maken met pre-Colombiaans weven. Ze krijgt een studiebeurs toegekend
om te gaan schilderen in Chili, daar ontwikkeld ze een bijzondere interesse voor het werken met textiel. Deze
passie brengt haar overal ter wereld van Mexico en Zuid-Afrika tot aan Marokko en India. Overal waar ze komt
werkt ze samen en wisselt ze kennis uit met lokale ambachtslieden fabrikanten en kunstenaars. Haar kleurriike
installaties zijn wereldwijd te bewonderen en nog ahijd werkt zij aan grootschalige, textiele projecten in haar
studio in Parijs.
Programma:
9.30u : vertrek per bus aan het Gele Huis in Wilrijk
11 lu : aankomst aan museum De Pont, bezoek museum en lunchpauze.
14u : bezoek Textielmuseum (ligt vlakbij De Pont)
l7.l5u: vertrek per bus aan het Textielmuseum
l8u - 18.30u : aankomst aan het Gele Huis in Wilrijk
VERTREK: Gele Huis, Sint-Bavostraat 2 te wilrijk om 9u30 uur; terugkomst in Antwerpen is voorzien omstreeks 18u00.
PRIJS: 34 euro, inbegrcpen: busreis Antwerpen - Tilbury - Antwerpen en toegangsticket voor de twee musea.

Meer info: www.depont.nl/tentoonstellingen/nu-en-later
www.textielmuseum.nl/nl/tentoonstellingen

RESERVEREN: ben je geïnteresseerd, schrijf dan onmiddellijk in op de lijst aan de balie van het
secretariaat. Je inschrijving is pas definitief na betaling op rekeningnumÍner van vzw Athena,
Ballaarstraat 10, 2018 Antwerpen, BE 39-7895-8948-8519, BIC GKCCBEBB rnet de vermelding
'Tilburg 23/04/16'en de naam van de deelnemer. Betalen kan eventueel ook op het secretiariaat
avondschool l(KASKA-dko (enkel gepast geld).
Belangrijk de deelnerrers die betalen via het rekeningnummer en ook de studenten Kunstexploratie
moeten zich nog steeds persoonlijk komen inschrijven op de deelnemersli§ die op de balie ligt van
het secretiariaat, met vermelding van hun voomaam en naam, GSM en lCE gegevens, beschikking
over reisverzekering jalneen.
Studenten van het Gele Huis kunnen zich inschrijven via de leerkrachten.