Scenografie

In de richting Scenografie gaan we uit van de persoonlijke interesse en dynamiek van de leerling. Aan de hand van waarnemingstekenen, schetsen, theatergeschiedenis, geschiedenis van de hedendaagse kunst, dramaturgie, belichtingstechnieken, kostuumontwerp, filosofie en actuele software en van de persoonlijke begeleiding van de individuele-en groeps-opdrachten, wordt de leerling ingeleid in de wereld van de Scenografie.
Onder Scenografie verstaan we alles wat te maken heeft met compositie, beeld, inrichten en visualiseren van ruimte. Dit kan het scene-beeld zijn van een theater maar evengoed een inrichting van een tentoonstellingsruimte, een straatbeeld of een conceptuele ingreep in een bos. We trekken dus Scenografie open naar alle mogelijke ‘performances’ waarbij bewust het beeld gemanipuleerd wordt door middel van licht, decor of attributen maar geur, textuur of geluid kunnen evengoed een scenografische ingreep zijn. Samengevat is Scenografie de manipulatie van een beeld binnen het brede veld van de beeldende- en de -podium kunsten.

Algemene kennis van hedendaagse actuele kunstvormen alsook een levendige interesse voor theater, muziektheater en (straat)-festivals zijn een onderdeel van de opleiding.
Verder gaan we actief samenwerkingen aan met de studenten binnen onze Academie. We werken vooral samen met sound-design, film en video-kunst en kostuum-design maar sluiten mogelijke samenwerkingen met de andere richtingen schilderen, monumentale, fotografie, vrije grafiek,… niet uit. Door deze samenwerkingen/opdrachten ontstaat er een wisselwerking tussen de verschillende disciplines met een dynamiek als gevolg waarbij alle leerlingen praktijk ervaring op doen.

Daarnaast zijn er ook de jaarlijks terugkerende groepsprojecten waarbij binnen een korte periode intensief samengewerkt wordt tussen verschillende disciplines.
De achtergrond van elke leerling is het vertrekpunt om zo een persoonlijk parcours af te leggen. In de specialisatiegraad wordt de focus gelegd op profesionele samenwerkingen/ opdrachten binnen de actuele kunsten.

Scenografie is een vier jarige opleiding bestaande uit 12 lesuren per week.
De lessen vinden plaats op dinsdag, woensdag en zaterdag.

Vaste docenten:
atelier scenografie: Reinout Vanvinckenroye en Bart Van Merode
theatertechniek: David De Joode
lichtontwerp: David De Joode
dramaturgie / theatergeschiedenis: Nele Willems
kostuumontwerp: Hanne Vandersteen
- Infomoment dinsdag 12 september om 19u in het scenografielokaal (eerste verdiep, nieuwbouw)
- Meer info: reinout.vanvinckenroye@belgacom.net